How To Return

เงื่อนไขการเปลี่ยน – คืนสินค้า
 1. ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น
 2. ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา การเคลม - ส่งคืนสินค้าทุกกรณี ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า Nova service ภายใน 3 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า ยกเว้น สินค้ากลุ่มกระจก
 3. กรณีเปลี่ยนสินค้าสามารถเปลี่ยนสินค้ารายการเดิมที่มีปัญหาสาเหตุจากผลิตภัณฑ์เท่านั้น
 4. บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน - คืนสินค้า กรณีสินค้าที่ผ่านการใช้งานหรือประกอบติดตั้งแล้ว และไม่ใช่สาเหตุจากผลิตภัณฑ์
 5. สินค้าต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์กับ www.novatrenda.co.th ออนไลน์ เท่านั้น
 6. สินค้านั้นจะต้องไม่ชำรุดเสียหาย, บุบสลาย จากการกระทำของลูกค้า และไม่ผ่านการใช้งานและต้องบรรจุในหีบห่อ, สภาพสมบูรณ์พร้อมใบรับประกัน
 7. สินค้าที่ได้รับ ภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
 8. กรณีที่ต้องการเปลี่ยนสินค้า ชุดเฟอร์นิเจอร์ / อ่างอาบน้ำ / ตู้ฉาก / ตู้ระบบ โดยสาเหตุไม่ใช่จากปัญหาผลิตภัณฑ์ และสินค้าได้มีการประกอบติดตั้งแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวน สิทธิ์ ไม่รับเปลี่ยนสินค้า
 9. ค่าบริการในการขนส่ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ไม่สามารถคืนได้
 10. การเปลี่ยน - คืนสินค้าที่มีปัญหาจากผลิตภัณฑ์ จะต้องได้รับการตรวจสอบ ภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ คำตัดสินของทางบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. บริษัทฯ จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน
 12. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อสอบถามช่องทางการเปลี่ยน – คืนสินค้าที่ลูกค้าสะดวกพร้อมนัดวันรับสินค้าใหม่ทันที
ประเภทสินค้าที่ไม่รับเปลี่ยน/คืน
 1. สินค้าที่ผ่านการใช้งานหรือประกอบติดตั้งแล้ว และไม่ใช่สาเหตุจากผลิตภัณฑ์
 2. กลุ่มสินค้า Pre-Order, สินค้าสั่งผลิต, สินค้าสั่งพิเศษ, สินค้าโปรโมชั่น, สินค้า Clearance Sale, สินค้าราคาพิเศษ และไม่ใช่สาเหตุจากผลิตภัณฑ์