Privacy Policy

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
 1. พิจารณาจากใบรับประกัน, ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นๆ โดยนับจากวันซื้อ-ขาย เป็นสำคัญ บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว
 2. เงื่อนไขการรับประกัน ครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายจากการขนส่ง, การผุกร่อนเนื่องจากสารเคมี, การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง และการดัดแปลงติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี หรือมีสิ่งอุดตันภายในตัวสินค้า, ท่อน้ำทิ้ง, ระบบสุขาภิบาล, ภัยธรรมชาติ, หนู มด หรือแมลง ทำให้ระบบ การทำงานของสินค้าชำรุด, ไฟไหม้ หรือ อื่นๆ
 3. หากพบว่าสินค้าที่อยู่ในระยะรับประกัน ไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องจากความผิดพลาดในการผลิต บริษัทฯจะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะอะไหล่หรือตัวสินค้าเท่านั้น โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
 4. การรับประกันไม่รวมถึงค่าบริการ / ค่าเดินทาง หรือค่าพาหนะในการให้บริการนอกสถานที่
 5. กรณีให้บริการตรวจ / ซ่อมแซม / เปลี่ยนอะไหล่ สินค้าที่พ้นเงื่อนไขการรับประกันแล้ว ทางศูนย์บริการจะแจ้งค่าบริการให้ทราบก่อนเข้าบริการทุกครั้ง
 6. อุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือการรับประกันคือ อุปกรณ์ที่สึกหรอหรือหมดอายุการใช้งาน ตามมารฐานที่กำหนดพลาสติกหรือยา ได้แก่ อุปกรณ์หรืออะไหล่ที่ทำด้วย
 7. การรับประกันเฉพาะการรั่วซึมของวาล์ว ยกเว้นกลุ่มสินค้า ก๊อกคอสั้น ก๊อกสนาม สต็อปวาล์ว ฝักบัวน้ำเย็น และสายฉีดชำระ
 8. เงื่อนไขการรับประกันทั่วไป
 • สินค้าของบริษัทฯ จะได้รับการประกันในกรณีชำรุดเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตเท่านั้น
 • เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้ มีผลบังคับใช้กับสินค้าจำหน่ายโดยบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น
 • การรับประกันสินค้าของบริษัทฯ ครอบคลุมอาณาเขตเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

***เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกันสินค้า***
 1. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดปกติ การปรับปรุง ดัดแปลงหรือความประมาทอันเกิดจากการกระทำของผู้ซื้อ
 2. อาการเสียหายอันเกิดจากแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติ เช่น ไฟเพิ่มหรือลดมากเกินมาตรฐานกำหนด
 3. อาการเสียหายอันเกิดจากแรงดันน้ำผิดปกติ เช่น แรงดันน้ำมากกว่าหรือน้อยกว่ามาตรฐาน
 4. ความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวอันเกิดจากการใช้งานของผู้ซื้อ
 5. ส่วนประกอบของสินค้าถูกเปลี่ยนแปลงโดยมิได้รับความเห็นชอบจากาบริษัท ฯ

ระยะเวลาการรับประกันสินค้า
ประเภทสินค้า การรับประกัน ระยะเวลา
ก๊อกน้ำ
NOVABATH
  วาล์วเซรามิค (เฉพาะการรั่วซึม)
ตัวก๊อก (โครเมี่ยม)
  5 ปี
ตู้อาบน้ำ
NOVABATH
  ตัวตู้และอุปกรณ์
แผงวงจรไฟฟ้า
  2 ปี
ฉากกั้นอาบน้ำ
NOVABATH
  ลูกล้อรับประกันแตกหัก   1 ปี
อ่างอาบน้ำ
NOVABATH
  ตัวอ่างอะครีลิค
มอเตอร์และอุปกรณ์น้ำวน
แผงวงจรไฟฟ้า
ก๊อกน้ำ และวาล์วเซรามิค
  5 ปี
2 ปี
1 ปี
5 ปี
ประเภทสินค้า การรับประกัน ระยะเวลา
ก๊อกน้ำ
NOVABATH
  วาล์วเซรามิค (เฉพาะการรั่วซึม)
ตัวก๊อก (โครเมี่ยม)
  5 ปี
ตู้อาบน้ำ
NOVABATH
  ตัวตู้และอุปกรณ์
แผงวงจรไฟฟ้า
  2 ปี
ฉากกั้นอาบน้ำ
NOVABATH
  ลูกล้อรับประกันแตกหัก   1 ปี
อ่างอาบน้ำ
NOVABATH
  ตัวอ่างอะครีลิค
มอเตอร์และอุปกรณ์น้ำวน
แผงวงจรไฟฟ้า
ก๊อกน้ำ และวาล์วเซรามิค
  5 ปี
2 ปี
1 ปี
5 ปี