News

Home > News > ร่วมใจสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกัน Covid-19
ร่วมใจสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกัน Covid-19
SHARE

 พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน 5 เครื่อง จากมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา โดยคุณทวี - คุณนรรจาพร จงควินิต , คุณมานะ - คุณรุ่งทิพย์ ตรงกมลธรรม และคุณปริษา กิจอิทธิ กลุ่ม Private Fun เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย Covid-19 ในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. โดยมี พลเรือตรีหญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา ร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564